Rabu, 26 Oktober 2011

Sifat 20 Bagi ALLAH


Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam yang terkandung di dalam al-Quran berjumlah 20 sifat. Termasuk juga sifat-sifat Mustahil yang wajib diketahui.BIL : 1SIFAT WAJIB : WUJUDMAKNA : AdaSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu ada. Mustahil Allah itu tiada.BIL : 2SIFAT WAJIB :QIDAMMAKNA : SediaSIFAT MUSTAHIL : Allah itu sedia ada. Mustahil didahului oleh Adam (tiada)BIL : 3SIFAT WAJIB : BAQAMAKNA : KekalSIFAT MUSTAHIL : Allah itu bersifat kekal. Mustahil ia dikatakan fana (binasa)BIL : 4SIFAT WAJIB : MUKHALAFATUHU LILHAWADISMAKNA : Tidak sama dengan yang baharuSIFAT MUSTAHIL : Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baharu yakni dijadikan dan dihancurkan. Mustahil bersamaan dengan yang baharu.BIL : 5SIFAT WAJIB : QIYAMUHUU BINAFSIHMAKNA : Berdiri dengan dirinya sendiriSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu bersendiri. Mustahil tidak berdiri dengan dirinya sendiri atau berdiri pada lainnya.BIL : 6SIFAT WAJIB : WAHADAANIYATMAKNA : EsaSIFAT MUSTAHIL : Allah itu Maha Esa Dzat-Nya, Esa sifat-Nya dan esa juga perangai-Nya. Mustahil ia mempunyai Dzat, sifat dan perangai yang berbilang-bilang.BIL : 7SIFAT WAJIB : QUDRATMAKNA : KuasaSIFAT MUSTAHIL : Alah Taala itu Maha Berkuasa. Mustahil Allah itu lemah atau tidak berkuasa.BIL : 8SIFAT WAJIB : IRADATMAKNA : MenentukanSIFAT MUSTAHIL : Allah itu Menentukan segala-galanya. Mustahil Allah Taala itu terpaksa dan dipaksa.BIL : 9SIFAT WAJIB : ILMUMAKNA : MengetahuiSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat mengetahui segala-galanya. Mustahil Allah tidak mengetahui.BIL : 10SIFAT WAJIB : HAYATMAKNA : HidupSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa hidup yakni sentiasa ada. Mustahil Allah Taala itu tiada atau mati.BIL : 11SIFAT WAJIB : SAMAMAKNA : MendengarSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu tidak tuli (pekak). Mustahil Allah tuli atau tidak mendengar.BIL : 12SIFAT WAJIB : BASARMAKNA : MelihatSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa melihat. Mustahil Allah Taala itu buta.BIL : 13SIFAT WAJIB : KALAMMAKNA : Berkata-kataSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil Allah Taala itu tidak bercakap atau bisu.BIL : 14SIFAT WAJIB : QOODIRUNMAKNA : Maha KuasaSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat berkuasa sifatnya. Mustahil bagi Allah memiliki sifat lemah atau tidak berkuasa.BIL : 15SIFAT WAJIB : MURIIDUNMAKNA : MenentukanSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkuasa menentukan apa yang dikehendakinya. Mustahil sifatnya terpaksa atau dipaksa.BIL : 16SIFAT WAJIB : AALIMUNMAKNA : Maha MengetahuiSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mengetahui. Mustahil Allah Taala itu jahil atau tidak mengetahui.BIL : 17SIFAT WAJIB : HAYUUNMAKNA : HidupSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu Maha Hidup dan menghidupkan alam ini. Mustahil pula Allah itu mati.BIL : 18SIFAT WAJIB : SAMI'UNMAKNA : MendengarSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mendengar. Mustahil jika Allah Taala tidak mendengar atau tuli.BIL : 19SIFAT WAJIB : BASIIRUNMAKNA : MelihatSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu melihat semua kejadian di muka bumi. Mustahil jika sifat Allah itu tidak melihat atau buta.BIL : 20SIFAT WAJIB : MUTAKALLIMUNMAKNA : Maha Berkata-kataSIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil jika Allah Taala bisu atau tidak boleh berkata-kata.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan